Lĩnh vực truyền thông, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm thương mại cũng đang được ADC đầu tư chú trọng.

Công ty đang tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông đáp ứng cho nhu cầu của  NXBGDVN cùng các công ty thành viên trong và ngoài hệ thống. Công ty đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn gây tiếng vang cho NXBGD và các đối tác. Trong đó phải kể đến sự kiện 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của NXBGDVN, các hội chợ, triển lãm sách.