Thông tin chi tiết

Cuốn sách giúp trẻ 5 – 6 tuổi khám phá chủ đề Nước và các HTTN thông qua các chủ đề nhánh: Nước; Một số hiện tượng thời tiết và mùa. Tài liệu được biên soạn nội dung kĩ lưỡng, gắn chặt với Chương trình Giáo dục mầm non mới.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm