Thông tin chi tiết

Bộ lô tô gồm 30 tranh giúp trẻ nhận biết các chữ số từ 1 đến 10 ; nhận biết các dấu hiệu thêm, bớt, nhiều hơn, ít hơn ; nhận biết và so sánh các hiện tượng : cao – thấp, to – nhỏ, ngắn – dài, nặng – nhẹ, trên – dưới, phía phải – phía trái, trong – ngoài, dày – mỏng ; nhận biết các hình : hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác…

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm