I. TỔNG QUAN

Định nghĩa    
Là tài liệu chính thức được Công ty CP Mĩ thuật & Truyền thông ADC (sau đây gọi tắt là “ADC” hoặc “chúng tôi”) công bố rộng rãi, mô tả chi tiết về quá trình tiếp cận, thu thập, lưu trữ, sử dụng các thông tin cá nhân khách hàng. Chúng tôi cam kết sử dụng đúng mục đích theo những quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời đảm bảo tối đa khả năng truy cập trái phép dựa trên hệ thống công nghệ kỹ thuật.       
Việc khách hàng cá nhân, các tổ chức tham gia truy cập, giao dịch tại ADC đồng nghĩa với việc đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều khoản trong chính sách này.

Phương pháp thu thập thông tin

ADC thu thập thông tin cá nhân khách hàng dưới hai phương pháp: Chủ động và bị động, trong đó:

- Chủ động: là các thông tin khách hàng tự nguyện đăng ký trên website: http://adcbook.net.vn qua các giao dịch trực tuyến

- Bị động: là những thông tin máy chủ tại ADC tự động sao chép như: địa chỉ IP, trình duyệt,… với mục đích phục vụ thống kê

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Mục đích thu thập

- Quá trình thu thập và mục đích sử dụng thông tin cá nhân khách hàng được đảm bảo tuyệt đối theo các quy định cụ thể của pháp luật và sự thỏa thuận giữa khách hàng với chúng tôi

- Sử dụng liên quan đến giao dịch, thỏa thuận giữa khách hàng và ADC ở thời điểm hiện tại và trong thời điểm phát sinh giao dịch tương lai

- Sử dụng phục vụ mục đích thống kê, cải thiện dịch vụ

Phạm vi thu thập

- Thu thập thông tin từ sự tự nguyện của khách hàng trong các giao dịch đòi hỏi phải cung cấp các dữ liệu về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thẻ tín dụng,…

- Thu thập từ nguồn dữ liệu của các tổ chức khác để bổ sung trong quá trình thống kê, phân tích

- Thu thập thụ động từ máy chủ, các liên kết từ khóa, quảng cáo khác đến ADC

III. PHẠM VI SỬ DỤNG VÀ THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Phạm vi sử dụng

- Phục vụ hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa giữa ADC và khách hàng

- Quy chuẩn quy trình giao dịch

- Thống kê, phân tích, xác định nhu cầu, sở thích khách hàng

- Thực hiện các hoạt động tiếp thị, phát triển thị trường

Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu các thông tin cá nhân khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng, cơ quan chức năng yêu cầu hoặc đơn ADC hủy bỏ trong quá trình sử dụng, vận hành website.

IV. ĐƠN VỊ THU THẬP SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Đơn vị thu thập thông tin

Công ty CP Mĩ thuật & Truyền thông ADC

- Địa chỉ: Tầng 12A, Diamond Flower Tower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

- Website: http://adcbook.net.vn

- Điện thoại: 0931.068.789

- Email: info@adc.net.vn

Sử dụng

- ADC có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp qua các giao dịch để cung cấp các dịch vụ tiện ích dựa trên nhu cầu, thói quen khi khách hàng truy cập tại website của chúng tôi.

- Liên lạc, hỗ chợ khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

- Gửi thông báo các chương trình khuyến mãi, các thông tin liên quan đến giao dịch giữa hai bên.

- Ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản khách hàng.

- Cung cấp cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Liên kết các website khác

- ADC không chịu trách nhiệm khi khách hàng cung cấp thông tin tài khoản cá nhân tại ADC trên các website khác.

- Khách hàng có trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khi truy cập vào ADC từ các website không thuộc sở hữu của ADC.

Chia sẻ thông tin khách hàng

ADC cam kết bảo mật tối đa thông tin khách hàng, sử dụng đúng mục đích dựa trên thỏa thuận giữa hai bên và được pháp luật bảo vệ, ngoại trừ những trường hợp sau đây:

- Cung cấp thông tin cho bên thứ ba là các đối tác của ADC trong những dịch vụ đòi hỏi phải có dữ liệu khách hàng như: Giao nhận, dịch vụ chuyển khoản, dịch vụ xử lý thông tin, dịch vụ quảng cáo, các nghiên cứu, phân tích, thống kê,…

- Yêu cầu từ các cơ quan thi hành pháp luật, các tổ chức chính phủ thế giới vì mục đích bảo mật, điều tra, hải quan, xuất nhập cảnh,…

Ngoài các trường hợp kể trên, nếu có bất cứ phát hiện hoặc các câu hỏi lên quan đến việc vi phạm quyền riêng tư, khách hàng có thể gửi khiếu nại đến ADC tại địa chỉ: info@adc.net.vn

V. QUY TẮC LIÊN LẠC VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Quy tắc liên lạc

- Phương tiện liên lạc: Gặp trực tiếp, điện thoại, email, SMS, fax,…

- Mục đích: Đang phát sinh giao dịch, các chương trình thăm dò ý kiến hoặc khách hàng tự nguyện đăng ký nhận thông tin từ ADC.

Thay đổi thông tin cá nhân

- Khách hàng muốn thay đổi những thông tin đã đăng ký, chia sẻ trên website của chúng tôi, chỉ cần đăng nhập và chỉnh sửa theo hướng dẫn bằng tài khoản đã đăng ký tại hệ thống website ADC.

- Hoặc khách hàng có thể liên lạc đến Công ty CP Mĩ thuật & Truyền thông ADC

+ Địa chỉ: Tầng 12A, Diamond Flower Tower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng các công cụ sau để yêu cầu chỉnh công ty ADC thay đổi thông tin thu thập

+ Website: http://adcbook.net.vn

+ Điện thoại: 0931.068.789

+ Email: info@adc.net.vn

 - Khách hàng có quyền không nhận bất kỳ thông tin nào từ ADC, cũng có thể xóa các dữ liệu cá nhân tại ADC vào mọi thời điểm ngoại trừ các giao dịch trực tuyến cũng như các thông tin phục vụ mục đích kế toán.

VI. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Loại trừ trách nhiệm

thông tin, điều khoản của chính sách bảo mật này đã được nghiên cứu và phê duyệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trong các hoạt động thực tế, việc thu thập và bảo mật thông tin có thể được tiến hành có phần khác với những miêu tả này. Nhưng ADC vẫn luôn cam kết không lạm dụng quyền riêng tư khách hàng.

- Ngoài các trách nhiệm dân sự, hình sự, ADC không có trách nhiệm liên quan đến việc lạm dụng và không tuân thủ chính sách bảo mật.

- Tại website của ADC có thể có những banner quảng cáo, các đường dẫn đến các website khác. Do chính sách bảo mật của các đơn vị là khác nhau, do đó, khách hàng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Thay đổi chính sách bảo mật

- Trên đây là những điều khoản thuộc chính sách bảo mật hiện hành. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và công bố rộng rãi.

Công ty CP Mĩ thuật & Truyền thông ADC

hotline
0931068789
Danh sách so sánh