Còn hàng

Lịch Sử Lớp 11 (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Nhà phát hành: Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Tác giả/Dịch giả: Nhiều tác giả Hình thức bìa: Bìa mềm
14.000₫

Thông tin sản phẩm

Nhà phát hành Kết nối tri thức với cuộc sống
Tác giả/ Dịch giả Nhiều tác giả,
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Hình thức bìa Bìa mềm
Kích thước 26.5 x 19 cm,
Mã sản phẩm 9786040350770

CHỦ ĐỀ 1. CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.
Bài 1. Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản.
Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản.
CHỦ ĐỀ 2. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NAY.
Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.
Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
CHỦ ĐỀ 3. QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á.
Bài 5. Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á.
Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.
CHỦ ĐỀ 4. CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945).
Bài 7. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam.
Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III trước Công nguyên đến cuối thế kỉ XIX).
CHỦ ĐỀ 5. MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858).
Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ.
Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV).
Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX).
CHỦ ĐỀ 6. LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG.
Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông.
Bài 13. Việt Nam và Biển Đông.

hotline
0931068789
Danh sách so sánh